ITXPT NEDİR?

ITxPT Nedir? toplu taşıma araçlarında araç içi tüm sistem ve servisleri düzenleyen bir standarttır. Bu standart, cihaz üreticilerine bakılmaksızın tüm cihazların birbirleri ile uyumlu olarak çalışmasını 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yöntem ile toplu taşıma sistemlerinin tasarım ve uygulanmasında karşılaşın problemlerin giderilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca akıllı toplu taşıma sistemleri üreten tüm şirketler kendi cihazlarını herhangi bir değişiklik yapmadan sisteme adapte edebileceklerdir.
 

ITxPT Standartları nelerdir?

ITxPT standardı içerisinde; Envanter Servisi (ing. Inventory Service), Zaman Servisi (ing. Time Service), GNSS Konum Servisi (ing. GNSS Location Services), VCG Servisi (Araç içerisindeki tüm diğer ekipmanlar için merkez ve/veya internet iletişimi sağlayan servis), FMS to IP Servisi (Yakıt Yönetim Sistemleri Bilgisini IP ağına aktarım servisi), Vehicle to IP Servisi(Araç içi sensör bilgilerini IP ağına aktarım servisi), AVMS Servisi (Araç içerisinde sefer/durak/güzergah bilgisi sağlayan servis), APC Servisi (Araca binen/araçtan inen kişilerin sayıldığı ve bu sayıların sağlandığı servis), MADT Servisi (Sürücü Bilgi Ekranı Servisi) ve MQTT Servisi (MQTT Broker IP/PORT bilgisini sağlayan servis) servisleri yer almaktadır. 
 
ITxPT spesifikasyonları herkese açıktır ve herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. Birlikte çalışabilir BT mimarisinin satın alınmasını ve entegrasyonunu desteklemek için toplu taşıma yetkililerine ve operatörlerine öneriler ve gereksinimler sağlarlar. Dahası, endüstri tedarikçileri, ITxPT uyumlu ekipman ve hizmetleri tasarlamak için spesifikasyonlar kullanır.
 

ITxPT, birlikte çalışabilirliği 3 düzeyde tanımlar:

Donanım seviyesi: kurulum kuralları, alan gereksinimleri, konektörler vb.
İletişim protokolü seviyesi: arayüzler, hizmet beyanı vb.
Hizmet düzeyi: hizmet listesi, hizmet biçimi, veri biçimi vb.
 
ITxPT kısacası toplu taşımada aşağıdaki örnekle cihazları birbirine bağlayan protokoldür. Bu protokolü destekleyen üreticilerin listesi BURADA yer almaktadır. Toplu ulaşımda marka bağımsızlığı yakalamak önemlidir. Bu markalar arası iletişim araçlarını kullanmanızı önemle tavsiye ediyoruz.